บ้านกุดจอก

ชัยนาท
สินค้า

ผ้าทอพื้นบ้าน/ ข้าวซ้อมมือ

สิ่งที่น่าสนใจ

นวดแผนโบราณ/ ชมสาธิตการทอผ้า

ที่อยู่

หมู่ 1 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

ติดต่อสอบถาม

Facebook:ชุมชนวัฒนธรรมลาวครั่ง กุดจอก0-5646-6034กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดจอก0-5646-6050/ 08-9969-4518