บ้านถํ้าเชียงดาว

เชียงใหม่
สินค้า

ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร

สิ่งที่น่าสนใจ

เที่ยวชมถ้ำเชียงดาว/ ศึกษาธรรมชาติบนดอยหลวงเชียงดาว

ที่อยู่

หมู่ 5 บ้านถํ้า ต.เชียงดาว อ.เชียงดาวจ.เชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม

Facebook: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจ.เชียงใหม่