บ้านทุ่งกระโปรง

นครนายก
สินค้า

ผักกูด

สิ่งที่น่าสนใจ

ทำขนมทองพลับผักกูด/ ทำขนมกล้วยเขย่า/ ทำนา จับปลา

ที่อยู่

หมู่ 12 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก

ติดต่อสอบถาม

ผู้ใหญ่สมหมาย เกตุแก้ว 09-8468-5499