บ้านนครเนื่องเขต

ฉะเชิงเทรา
สินค้า

ของที่ระลึก/ ขนมโบราณท้องถิ่น

สิ่งที่น่าสนใจ

เดินชมตลาดบ้านนครเนื่องเขต

ที่อยู่

บ้านนครเนื่องเขต หมู่ที่ 9 ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ติดต่อสอบถาม

Facebook: ตลาดโบราณนครเนื่องเขต09-9496-4459