ชุมชนแพร่งภูธร

กรุงเทพมหานคร
สินค้า

อาหารและสินค้าต่าง ๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เดินเที่ยวชมสถาปัตยกรรมโบราณ

ที่อยู่

ซอยแยกจากถนนตะนาวไม่ไกลจากย่านเสาชิงช้าและศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร

ติดต่อสอบถาม

ไม่มี