บ้านปู่หมื่น

เชียงใหม่
สินค้า

ชาป่า/ ชาอัสสัม/ น้ำผึ้งป่า

สิ่งที่น่าสนใจ

เรียนรู้การชงชา/ รับประทานอาหารพื้นเมืองชนเผ่าลาหู่

ที่อยู่

บ้านปู่หมื่น หมู่ 15ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม

ดอยปู่หมื่นโฮมสเตย์ 0-5345-2875/ 0-5345-2876