เกาะยาวน้อย

พังงา
สินค้า

ผ้ามัดย้อม/ ผ้าบาติก

สิ่งที่น่าสนใจ

ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน/ เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ

ที่อยู่

บ้านเกาะยาวน้อย หมู่ 1 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา

ติดต่อสอบถาม

Facebook: Koh Yao Ecotourism