menu

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำและชุมชนบ้านท่าระแนะ จังหวัดตราด 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 (x/กลางวัน/ เย็น)
07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต ฝั่งที่จอดรถ ทางออก#2 พร้อม
ออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่จัหวัดตราด
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำริมเขื่อน อำเภอเมืองตราด เมนูห้ามพลาดอย่าง
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกั้ง ข้าวหน้ากั้ง
14.00 น. เดินทางถึงแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์คนเมืองตราด จากอาคารศาลากลาง
เก่าสู่พิพิธภัณฑ์สถาน “พิพิธภัณฑ์สถานเมืองตราด”
15.30 น. เดินทางถึงชุมชนบ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด เดินเล่นภายในชุมชน แวะ
ชมงานจักสานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่นหมวกใบคันทรง ตะกร้าไม้ไผ่
16.00 น. เข้าบ้านพักโฮมสเตย์พ่อๆแม่ๆให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น เมนูท้องถิ่นจากชุมชน
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 (เช้า/กลางวัน/ เย็น)
05.30 น. จิบกาแฟแลตะวันกลางทะเลและสัมผัสวิถีประมงพื้นบ้าน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
09.00 น. ฟังเรื่องราวการอนุรักษ์ผืนป่าของชาวบ้านท่าระแนะ ก่อนลงเรือชมความงามธรรมชาติผ่าน
อุโมงค์ป่าโกงกาง อุโมงค์ป่าจาก และห้ามพลาดกับความสวยงามของลานตะบูนที่รากโผล่พ้น
พื้นดิน (ขึ้นอยู่กับน้ำขึ้น-น้ำลง) และกิจกรรมต่างๆ มากมาย
- กิจกรรมปล่อยปู
- ชมต้นร้อยรู
- ลานโบล์วลิ่ง จากผลตะบูนและรากโกงกาง
- เก็บใบโกงกาง
10.30 น. “ป่าชายเลนกินได้” กับชาร้อยรูจากต้นหัวร้อยรู สมุนไพรที่หาทานได้ที่นี่เท่านั้น ทานคู่กับใบ
โกงกางทอด ที่กินเข้ากันได้เป็นอย่างดี
11.00 น. สีสรรจากป่าบนผืนผ้ากับกิจกรรม “ผ้ามัดย้อมเปลือกตะบูน” ต้นตะบูนพบมากในป่าชายเลน
ชาวบ้านจึงนำเปลือกผลตะบูนมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นงานมัดย้อมผ้า
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันชุมชน
13.30 น. สนุกกับการทำ “ขนมพิมพ์ข้าวตอก” ขนมมงคลและงานบุญ ที่นำข้าวเหนียวเปลือกมาคั่ว ร่อน
ตำด้วยครกไม้แล้วอัดใส่แม่พิมพ์ จนกลายเป็นขนมแสนอร่อย

วันที่ 2 (ต่อ) (เช้า/กลางวัน/ เย็น)
13.30 น. สนุกกับการทำ “ขนมพิมพ์ข้าวตอก” ขนมมงคลและงานบุญ ที่นำข้าวเหนียวเปลือกมาคั่ว ร่อน
ตำด้วยครกไม้แล้วอัดใส่แม่พิมพ์ จนกลายเป็นขนมแสนอร่อย
15.30 น. เดินทางถึง “ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน” เดินชมระบบนิเวศน์ป่า
ชายเลน และหาดทรายดำ ที่เป็น 1 ใน 5 แห่งของโลก ที่ต้องพาร่างกายไปสัมผัสกับสปาเท้า แขน
หรือทั้งตัว
17.00 น. เช็คอินถ่ายรูปบริเวณประภาคารแหลมงอบ
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น ชมพระอาทิตย์ตก ณ ร้านทิวธารา หรือ ร้านริมทะเลซีฟู๊ด
19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 (เช้า/กลางวัน/ x)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่บ้านพัก
08.00 น. อำลาชุมชน และเดินทางไปชิมเลือกซื้อสละหรือลองผสมเกสรสละจากต้น ณ สวนสมโภชน์
09.30 น. เดินทางถึง “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ” ที่ฝึกอาชีพให้กับ
ผู้ต้องขังชั้นดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา บนเนื้อที่กว่า 1200 ไร่
- ชมแปลง 1 ไร่ ทำจริง มีกิน ไม่จน เช่นปลูกผักปลอดสารเคมี เลี้ยงกบ หมูหลุม ปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น
- ชมแปลงกำลังใจ
- เลี้ยงอาหารสัตว์ เช่น กระต่าย หมู แพะ เม่น
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านจันทรโภชนา สาขามหาราช
13.30 น. มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ
19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ