menu

โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยบริเวณทุ่งมะขามหย่อง และชุมชนเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต ฝั่งที่จอดรถ ทางออก#2
ออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง
09.30 น. เดินทางถึง “โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย” บริเวณทุ่งมะขามหย่อง พื้นที่รับน้ำของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่
ป้องกันน้ำท่วมและเป็นแหล่งเก็บน้ำยามภัยแล้ง ฟังเรื่องราวบริเวณหอจดหมายเหตุทุ่งมะขามหย่อง
10.45 น. เดินทางถึง “วัดนิเวศธรรมประวัติ” วัดไทยที่สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป
ที่ตั้งอยู่บนกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชน
ได้มีโอกาสชมศิลปะรูปแบบใหม่
● นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
● ชมพระอุโบสถสไตล์กอทิกแห่งเดียวในโลก
11.30 น. หลังจากเยี่ยมชมวัดนิเวศธรรมประวัติลงเรือบริเวณท่าเรือของวัด เพื่อล่องเรือชมทัศนียภาพ 2 ริมฝั่ง
เจ้าพระยา ก่อนมุ่งหน้าไปสู่ชุมชนบ้านเกาะเกิด
12.00 น. เดินทางถึง “ชุมชนบ้านเกาะเกิด” อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ฟังเรื่องราวของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอันน่าสนใจ และเป็นเอกลักษณ์
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ด้วยเมนูท้องถิ่นประจำชุมชน
13.30 น.. เรียนรู้การบำรุงร่างกายตามภูมิปัญญาไทย “ฐานยาสมุนไพรอายุวัฒนะ” รับฟังเรื่องราวของป้าลำพูน
ปราชญ์ประจำชุมชนที่เผชิญโรคร้ายสู่ตำรับยาไทยโบราณ
15.00 น. ฝึกทำขนมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชุมชนเกาะเกิด “ขนมน้ำนมข้าวยาคู” ขนมไทยหายาก
ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานในพุทธประวัติ ซึ่งทำจากน้ำนมจากข้าว, ใบเตย และ กะทิ มีรสชาติ
หอมหวานกลมกล่อม ทานได้ทุกเพศทุกวัย
16.30 น. เช็คอินเข้าที่พักโฮมสเตย์ ทำความรู้จักกับเจ้าของบ้าน จากนั้นแยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือปั่น
จักรยานเล่นรอบชุมชน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ด้วยเมนูสุดพิเศษจากชุมชน พร้อมรับชมการแสดงพิเศษจากชุมชน
การร้องเพลงฉ่อย “เพลงเกี่ยวข้าว”
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. กระโดดขึ้นรถรางเกาะเกิด พาหนะประจำชุมชนบ้านเกาะเกิด เยี่ยมชมรอบๆ ชุมชน ผ่าน
“วัดพยาญาติ”ศูนย์รวมจิตใจของชาวเกาะเกิด สักการะองค์หลวงพ่อดำ และ “วัดเชิงท่า”
10.00 น. ชิมหมี่กรอบแชมป์เปี้ยน
เรียนรู้การทำหมี่กรอบสูตรบ้านเกาะเกิดที่อร่อยจนได้รับรางวัลให้เป็นหมี่กรอบที่อร่อยที่สุดในอยุธยา
พร้อมดูกรรมวิธีการทำจากมืออาชีพทุกขั้นตอน
11.00 น. ชมบ้านขนมไทย ศูนย์รวมภูมิปัญญาแห่งขนมไทยของชุมชน พูดคุยกับป้าสละและลุงสมนึก
คู่ลุงกับป้าที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำขนมไทย ไม่ว่าจะเป็นขนมกงเกวียน ขนมกล้วย
รวมถึงขนมหม้อแกง ที่ยังคงวิธีการทำด้วยวิธีแบบดั้งเดิม
12.30 น. อำลาชุมชน
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน “ร้านเรือนไทยกุ้งเผา” บรรยากาศติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา
14.30 น. เดินทางถึง “พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน” แสดงนิทรรศการงานฝีมือช่างของสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรดา
และผลงานศิลปหัตถกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
16.00 น. พร้อมออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ